Visszavonási Jogok


 1. Visszavonási jog gyakorlásának lehetősége:

  • A Fogyasztónak jogában áll a szerződéstől való elállásra a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül, indoklás nélkül. A Fogyasztó az elállási jogát a megadott határidőn belül gyakorolhatja.
 2. A visszavonási jog gyakorlásának módja:

  • A Fogyasztó az elállási jogát írásban, például levél, e-mail útján gyakorolhatja. Az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozatot a következő címre küldheti: [Szolgáltató címe vagy e-mail címe].
 3. A visszavonási jog határideje:

  • A Fogyasztónak jogában áll a szerződéstől való elállásra a termék átvételétől számított 14 napon belül.
 4. A visszavonási jog gyakorlásának következményei:

  • Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választotta.
 5. Kizáró okok:

  • A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan termék esetén, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, ha az az eredeti csomagolás hiányában került átadásra, illetve olyan termék esetén, amely az átadást követően azonnal fogyasztásra került.
 6. Elállási jog gyakorlásának formanyomtatványa:

  • A Fogyasztó az elállási jog gyakorlásához használhatja az alábbi letölthető elállási nyilatkozatot, bár ennek használata nem kötelező.
 7. Visszatérítés módja:

  • A Szolgáltató a visszatérítést ugyanazzal a fizetési móddal teljesíti, amelyet a Fogyasztó a vásárlás során alkalmazott. A Szolgáltató és a Fogyasztó közötti megállapodás esetén más visszatérítési mód is választható.
 8. Egyéb rendelkezések:

  • A Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató címére, a visszaküldés költségei azonban a Fogyasztót terhelik.